Recycled Hang Tags #100

4,0

Recycled Hang Tags

cung cấp phụ liệu may mặc in mác treo tái chế, mác satin, mác cotton.

kích thước theo yêu cầu, dày 2mmm hoặc 1mmm.

Chúng tôi có nhiều chất lượng, màu sắc giấy tái chế cho in thẻ treo…

Contact Me on Zalo