in nhãn mác quần áo

sản xuất phụ liệu may mặc in  nhãn mác quần áo cho ngành may xuất khẩu. Chúng tôi hiện cung cấp nhãn mác cho nhiều đối tác xuất khẩu . Nhiều năm làm việc với các đối tác nước ngoài, cung cấp nhãn mác các loại khác nhau cho nhiều sản phẩm.Sản phẩm in tag treo (hangtag), in stickernhãn satin, ribbon (ruybang),nhãn da, nhãn dệt logo,nhãn ép chuyển,nhãn nhựa (plastic),nhãn size, nhãn thành phần, dây treo thẻ bài balo túi xách, nhãn mác quần áo.

sản xuất các mặt hàng tái chế có chứng nhận GRS (Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu – Global Recycle Standard) cho mặt hàng xuất khẩu.

PRINTED CLOTHING LABEL
supplying clothing labels for printing accessories for export garment industry and industries need provide to print labels. We currently supply labels for many export partners. With many years of working with foreign partners, providing labels of many different types for many products, bringing satisfaction to customers. ribbons, leather labels, logo woven labels, pressed transfer labels, plastic labels, size labels, ingredient labels, backpacks tag hangers, clothing labels. manufactures recycled products with GRS (Global Recycle Standard) certification for export.

weekly featured products

Best Selling Products

Browse our categories

Latest News