hangtag recycle #656

0,0

hangtag recycle 

giấy tái chế cho thẻ bài ( recycle tags) mặt hàng xuất khẩu

kích thước, độ dày 1mm hay 2mmm tùy chỉnh.

in tag treo, mác satin, mác cotton canvas…..

Contact Me on Zalo