Category Archives: main label nhãn chính

Main label nhãn chính là các loại nhãn mang nhiều chất liệu từ polyester đến, TPU, PVC, Coton, Satin….

nhãn may mặc main labels là gì

nhãn may mặc

Main label nhãn chính (nhãn dệt): Main labels nhãn chính (mác vải in): Main labels nhãn chính (nhãn ép nhiệt): Main labels nhãn chính (mác da):  Main labels nhãn chính mác taffeta giấy: Main labels nhãn chính dùng cho nhãn care chăm sóc, nhãn size:     Ngoài những chất liệu làm nhãn chính main labels ra […]

Contact Me on Zalo