làm mác vải số lượng ít

0,1

làm mác vải số lượng ít

+ mác vải dệt  cho nhãn chính hoặc nhãn size.

+ nhãn dệt được cắt gấp theo yêu cầu.

+ tag dệt 1 màu hay nhiều theo file.

liên hệ ngay để biết thông tin về giá.

Contact Me on Zalo