in nhãn cotton #46

0,0

in nhãn cotton

+Cung cấp nhãn canvas nhãn size, nhãn care, nhãn satin, nhãn dệt, nhãn ép nhiệt.

+nhãn tpu, nhãn pvc ( plastic).

+ làm tag vải quần áo kích thước tùy chỉnh.

Contact Me on Zalo