nhãn cotton #11

0,0

nhãn cotton

– in nhãn mác quần áo số lượng ít, cung cấp phụ liệu may mặc in nhãn vải quần áo, nhãn dệt, nhãn satin, ribbon, thẻ treo quần áo,nhãn thành phần, nhãn care chất lượng sản phẩm đạt chuẩn xuất khẩu

Printed Cotton Labels

Contact Me on Zalo